Devi Bhagavata Purana : attachement (raga) et
aversion (dvesha)

(réf.)