Kokuzo du temple Seicho-ji

http://www.nichirenshueuropa.com/Galleria8B.html